Sự hoàn hảo trong mỗi lần xay

Tối ưu hóa hiệu quả mài trong ngành sơn

Giới thiệu:

Khách hàng của chúng tôi trong ngành sơn gần đây đã nâng cấp lên phiên bản nâng cao của chúng tôi Máy nghiền hạt HZ PLUS 30L, trải nghiệm sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả nghiền bột màu đen. Nghiên cứu trường hợp này đi sâu vào chi tiết cụ thể của cải tiến này.

Thiết lập trước đó:

Máy nghiền hạt 30L trước đây của khách hàng yêu cầu 6 chu trình nghiền để đạt được độ mịn mong muốn là 10 μm. Điều này đạt được nhờ trọng lượng vật liệu ổn định và thời gian nghiền lần lượt là 500 kg và 24 giờ.

Thiết lập Mới: Khi sử dụng máy nghiền hạt HZ PLUS-30L, khách hàng đã đạt được độ mịn tương tự chỉ trong 4 chu trình nghiền, duy trì trọng lượng vật liệu và thời gian nghiền lần lượt ở mức 500 kg và 24 giờ.

Phân tích giá trị:

Để định lượng chính xác sự khác biệt về giá trị giữa máy cũ và máy mới, chúng tôi sử dụng tỷ lệ giá trị so với số tiền (V), được định nghĩa là giá trị mà người mua thu được cho mỗi 1.452 USD đầu tư. Công thức tính V như sau: V = Q / (C + 0,1P), trong đó Q là lợi nhuận (sản lượng), C là tổng chi phí (bao gồm điện, linh kiện dễ bị tổn thương và chi phí nhân công), P là sản phẩm giá chia cho thời gian sử dụng (n) là 10 năm.

Phần kết luận:

Bằng cách sử dụng công thức nói trên, chúng tôi đã tính toán tỷ lệ giá trị trên tiền bỏ ra cho cả máy nghiền hạt cũ và mới. Giả sử giá sản phẩm là 7.263 USD/tấn và chu kỳ sản xuất là 200 ngày/năm, 8 giờ/ngày, quyết định tiếp tục sử dụng thiết bị cũ sẽ dẫn đến tổn thất đáng kể. Cụ thể, giá trị sản lượng hàng năm sẽ bị tổn thất là 244.043 USD và khoản lỗ lũy kế là 2.440.430 USD trong khoảng thời gian 10 năm.

Nghiên cứu trường hợp này nhấn mạnh những ưu điểm đáng kể của việc nâng cấp lên máy nghiền hạt HZ PLUS 30L của chúng tôi, không chỉ về hiệu quả vận hành mà còn tiết kiệm đáng kể chi phí dài hạn và tăng giá trị tổng thể cho khách hàng.

viTiếng Việt

Liên lạc

*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.

Liên lạc

*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.