Sự hoàn hảo trong mỗi lần xay

Tại sao và làm thế nào chúng tôi nâng cấp lên quản lý kỹ thuật số toàn diện

Sự ra đời của hệ thống PLM và hệ thống quản lý khách hàng CRM đã mang đến những ý tưởng và phương pháp mới cho việc quản lý kỹ thuật số của chúng tôi.

Trong khi đó, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá và giới thiệu nhiều hệ thống kỹ thuật số hơn, bao gồm hệ thống MES và ERP, để không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật số và hiệu quả quản lý của công ty, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sự phát triển bền vững của công ty. Hãy cùng nhìn lại những tiến bộ mà Allwin đã đạt được!

Hệ thống PLM (Product Lifecycle Management System) là công cụ được các doanh nghiệp sử dụng để quản lý và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Nó bao gồm toàn bộ quá trình thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và dịch vụ sản phẩm, có thể giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả dữ liệu, quy trình và tài liệu liên quan đến sản phẩm, đồng thời cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, rút ngắn chu kỳ phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Hệ thống PLM của Allwin bao gồm các mô-đun chính như quản lý tài liệu thiết kế, quản lý thiết kế hợp tác, quản lý quy trình, quản lý quy trình và tối ưu hóa mô phỏng, hỗ trợ thiết kế, phát triển, thử nghiệm, sản xuất, bán hàng và dịch vụ sản phẩm.

 

Dự án PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) chính thức được triển khai vào năm 2021 và vào tháng 2 năm 2023, giai đoạn thử nghiệm thứ hai cho hệ thống Allwin PLM hiện đang được tiến hành. Trong ảnh, các đồng nghiệp của Allwin đang tích cực đào tạo, mặc dù thực tế đây là một quá trình lâu dài. Bằng cách nắm vững các mô-đun và chức năng, họ có thể nắm bắt đầy đủ vòng đời sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng..

  • Tích hợp và mở rộng dữ liệu nội bộ, quy trình, hệ thống kinh doanh và thông tin nhân sự.
  • Có thể quản lý hiệu quả và tiết kiệm toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bao gồm lên ý tưởng, thiết kế, sản xuất, bảo trì và thải bỏ.
  • Cấu trúc dữ liệu được tích hợp để doanh nghiệp có thể thiết kế, sản xuất, hỗ trợ và ngừng sử dụng các sản phẩm toàn cầu giống như một nhóm và rút ra những bài học cũng như thực tiễn tốt nhất từ chúng.
  • Nó cũng có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thống nhất theo cách dựa trên thông tin ở mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.
  • Chúng tôi số hóa kiến thức nguồn của các sản phẩm doanh nghiệp, áp dụng mô phỏng và phản hồi để đạt được yêu cầu kiến thức rõ ràng, chính xác, ứng dụng mượt mà và nhanh chóng, đổi mới và tối ưu hóa nhanh chóng.

Các mô-đun và chức năng này có thể giúp chúng tôi nắm bắt toàn diện vòng đời của sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng.

 

Giới thiệu Hệ thống quản lý khách hàng CRM

Hệ thống CRM (Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng) là công cụ được doanh nghiệp sử dụng để quản lý, phân tích dữ liệu và các tương tác liên quan đến khách hàng. Nó có thể giúp doanh nghiệp hiểu nhu cầu và hành vi của khách hàng, cải thiện sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng. Hệ thống CRM có thể quản lý tập trung thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng, hoạt động tiếp thị, yêu cầu dịch vụ và các dữ liệu khác. Nó có thể giúp doanh nghiệp phát triển các chiến lược thị trường chính xác hơn, cải thiện chất lượng bán hàng và dịch vụ, đồng thời đạt được sự tăng trưởng kinh doanh và phát triển bền vững thông qua phân tích dữ liệu và hỗ trợ quyết định thông minh.

  • Định hướng khách hàng: Hệ thống CRM là một hệ thống quản lý hướng tới khách hàng. Nó tập trung vào khách hàng và giúp doanh nghiệp hiểu nhu cầu của khách hàng, cải thiện sự hài lòng của khách hàng, nâng cao sự gắn bó của khách hàng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng thông qua quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả.
  • Quản lý tin học: Hệ thống CRM là hệ thống quản lý thông tin có thể quản lý và phân tích tập trung nhiều dữ liệu khác nhau như thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng, hoạt động tiếp thị và yêu cầu dịch vụ, giúp doanh nghiệp hiểu toàn diện về điều kiện khách hàng, xây dựng chiến lược thị trường chính xác và nâng cao chất lượng bán hàng và dịch vụ .
  • Ra quyết định thông minh: Hệ thống CRM là hệ thống ra quyết định thông minh, hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác và đáng tin cậy cho doanh nghiệp thông qua các công nghệ như khai thác, phân tích và dự đoán dữ liệu, tối ưu hóa hoạt động và quản lý của doanh nghiệp.
  • Làm việc từ xa: Hệ thống CRM là hệ thống quản lý di động có thể hỗ trợ nhân viên doanh nghiệp quản lý khách hàng, theo dõi doanh số bán hàng và xử lý dịch vụ trên thiết bị di động mọi lúc, mọi nơi.

 

 

viVietnamese

Liên lạc

*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.

Liên lạc

*Chúng tôi tôn trọng tính bảo mật của bạn và tất cả thông tin đều được bảo vệ.